Çevre Politikamız

Üretimimizi doğal dengeyi bozmayacak şekilde çevre ile uyum içersinde gerçekleştirebilmek için;

Çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyuyoruz.

Çevre konusunda tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için faaliyetlerde bulunuyor,süreçlerimizde kaynak tüketimi ve kirlilik risklerini azaltacak optimizasyonu sağlıyoruz.

Üretim esnasında oluşması muhtemel kirleticilerin kaynağının tespiti ve önlenmesi, azaltılması, toplanması, taşınması ve geri kazanım/bertaraf işlemlerini yasalara uygun olarak sistemli bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Kıt kaynakların kullanımında tasarruf sağalmak için iyileştirme projeleri üretiyor,yeni yatırımların seçiminde çevre etkilerini bir seçim kriteri olarak değerlendiriyoruz.

Amacımız; çevresel etkileri an aza indirmek için gerekli önlemleri almak ve çevreye zarar vermeden üretim yapmaktır.